⚡️ Black Friday 50%-მდე ფასდაკლება ყველა კურსზე 
მენიუ

iOS პროგრამირება

ლექტორი ვასილ ბარამიძე

კურსის მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების საფუძვლები. ისწავლოს iOS პროგრამირების ძირითადი მახასიათებლები და შეძლოს საკუთარი აპლიკაციის შექმნა, სადაც რეალიზებული იქნება სხვადასხვა ლოგიკის მქონე პრაქტიკული ამოცანები.

დეტალურად

კრეატიული კონტენტის მენეჯმენტი A-Z

ლექტორი თათია დოლიძე

კურსის მიზანია სარეკლამო ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, სტუდენტების დახმარება, რათა მათ შეძლონ თავიანთი პოტენციალის აღმოჩენა და გამოყენება, თვითმყოფად კადრად გარდასახვა. კურსის დასრულების შემდეგ, სტუდენტი მზად იქნება გახდეს სრულფასოვანი კონტენტ მენეჯერი, რომელსაც თავის მხრივ შეეძლება კონტენტის მოფიქრება, შექმნა, პრეზენტაციის ჩატარება და თავისივე გენერირებული იდეიის აღსრულებაში მოყვანა.

დეტალურად

ციფრული მარკეტინგი

ლექტორი მარიამ ხაზალაშვილი

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ სწორი ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება და სასურველი სამიზნე აუდიტორიის მოცვა იმ ძირითადი საკომუნიკაციო არხებისა და ინსტრუმენტების საშუალებით, რაც დღეს საქართველოში გამოიყენება.

დეტალურად

3D გრაფიკა - ბლენდერის საფუძვლები

ლექტორი გელა პატარაია

კურსის მიზანია სტუდენტებს ასწავლოს სამგანზომილებიანი გრაფიკის პრინციპები.

დეტალურად

UX/UI ქოფირაითინგი

ლექტორი ქეთი დიასამიძე

კურსის მიზანია, სტუდენტებმა დახვეწონ მარკეტინგული წერის უნარები, ისწავლონ როგორ იწერება სხვადასხვა ტიპის ტექსტი, შეძლონ სწორად მოარგონ UX/UI ქოფი კომპანიის მიზანსა და სტრატეგიას.

დეტალურად

React js Front-End Development (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი ოთარ ტერტერაშვილი

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მყარი ფუნდამენტი Reactjs-ის გამოყენებით Front-End ვებ დეველოპმენტის დასაწყებად.

დეტალურად

Python Advanced - პროფესიონალური კურსი (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი მიხეილ ქანთარია

სასწავლო კურსის მიზანია, გაუღრმავოს სტუდენტს პითონის პროგრამირების ენის ცოდნა და მისცეს მას პითონის დეველოპმენტის მიმართულებით სასურველი კარიერის არჩევის შესაძლებლობა.

დეტალურად

ArcGIS საბაზისო კურსი

ლექტორი ნიკოლოზ კვიჟინაძე

კურსის მიზანია პროგრამის მონაწილეებს, ArcGIS პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გეოინფორმაციული სისტემების კუთხით. გააცნოს როგორც ვექტორული, ასევე რასტრული სივრცითი მონაცემების მოპოვების, დამუშავების და ანალიზის შესაძლებლობები.

დეტალურად

MS Excel პრაქტიკაში

ლექტორი თემურ სმირბა

კურსის მიზანია მსმენელებმა შეიძინონ ექსელის გამოყენების ის უნარები, რომელთა დახმარებითაც მსმენელები შეძლებენ ისეთი ბიზნეს ქეისების ამოხსნას და პრობლემების გადაჭრას, როგორიც დღეს საქართველოს ბაზარზე გვხვდება.

დეტალურად

3D დიზაინი - Cinema 4D

ლექტორი ნიკა ნიკიფი

3D დიზაინის საბაზისო კურსის მიზანია, სტუდენტებმა შეისწავლონ, თუ, როგორ უნდა იმუშაონ 3D განზომილებაში, მიიყვანონ დაწყებული საქმე მოდელირებიდან ვიზუალიზაციამდე.

დეტალურად

ციფრული პროექტის მართვა Scrum-ის გამოყენებით

ლექტორი ალექს გიჯაშვილი

კურსის მიზანია დამწყებ ან მოქმედ პროექტების მენეჯერებს, ან პროექტების მართვით დაინტერესებულ სტუდენტებს გააცნოს SCRUM მიდგომის ძირითადი პრინციპები და მისი რეალური გამოყენების შესაძლებლობები.

დეტალურად

ციფრული პროდუქტების ტესტირება

ლექტორი ლელა გაბელაია

კურსის მიზანია შეასწავლოს ციფრული პროდუქტების ტესტირების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რათა სწორად განახორციელოს ტესტირების პროცესი თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით.

დეტალურად

Food Photography

ლექტორი George Van de Kamp

Food Photography-ის კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს ფოტოგრაფიის კონკრეტული მიმდინარეობა ფუდ ფოტოგრაფია. კურსის პრაქტიკული ხასიათიდან გამომდინარე მსმენელებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად გადაღება და ადვილად შეძლებენ თვითდასაქმებას ფუდ ფოტოგრაფიის განხრით.

დეტალურად

C# პროგრამირების ენა

ლექტორი ზვიად მახარაშვილი

კურსის მიზანია რომ სტუდენტები გაეცნონ პროგრამირებას, შეისწავლონ მისი შესავალი და პრინციპები, დაეუფლონ ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებას და ისწავლონ პროგრამირების ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და ცნობილი ენის C#-ის საბაზისო დონე

დეტალურად

ADOBE ILLUSTRATOR

ლექტორი ზიზი ნიშნიანიძე

კურსის მიზანია სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს Adobe Illustrator-ის საბაზო ცოდნა და ასევე ცოდნა, რომელიც გრაფიკული ელემენტებისა და ილუსტრაციების შექმნაში დაეხმარებათ.

დეტალურად

ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია პრაქტიკაში

ლექტორი მარიამ ბახტაძე

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება როგორც ინდივიდუალურ ურთიერთობაში, ასევე საჯაროდ გამოსვლისას

დეტალურად

HR მენეჯმენტი (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი სალომე ზირაქაძე

ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის

დეტალურად

ტესტირების ავტომატიზაციის საფუძვლები

ლექტორი თაკო დოკვაძე

კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს ტესტირების ავტომატიზაციის ტექნიკები, ინსტრუმენტები და საუკეთესო პრაქტიკები

დეტალურად

სოციალური მედია - საბაზისო კურსი

ლექტორი მარიამ ცომაია

სოციალური მედია ციფრული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სივრცეა, თუ გსურს, რომ ამ სივრცის მართვა შეძლო, მნიშვნელოვანია დაეუფლო ყველა ინტერნეტ ხელსაწყოს, რომელიც საჭიროა კონტენტისა და რეკლამის შექმნისთვის.

დეტალურად

Android Development

ლექტორი თეონა ოდიშარია

კურსის მიზანია Android პლატფორმაზე მობილური აპლიკაციების შექმნა.

დეტალურად

Front-End Development საბაზისო კურსი

ლექტორი გიორგი ციცვიძე

ფრონტ ენდ დეველოპმენტი ერთ-ერთი მოთხოვნადი მიმართულებაა მსოფლიო ბაზარზე. კურსის ფარგლებში მსმენელს შესაძლებლობა ექნება დაეუფლოს და გაერკვეს ფრონტ ენდ დეველოპმენტის პრინციპებში და შეიძინოს ყველა საჭირო უნარი საკუთარი ვებ გვერდის ასაწყობად და ამ მიმართულებით კარიერის შესაქმნელად.

დეტალურად

UI / UX დიზაინი (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი ბექა კერესელიძე

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ვებ აპლიკაციების აწყობის სტრუქტურას და დამოუკიდებლად შეძლებენ ვებ გვერდის დიზაინის აწყობას.

დეტალურად

Python Basic - საბაზისო კურსი (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი მიხეილ ქანთარია

Python-ის საბაზისო კურსის გავლისას თქვენ შეისწავლით ამ ენის ძირითად ცნებებს და კონსტრუქციას, მონაცემთა ტიპებს და სტრუქტურებს, სამართავ ბლოკებს, ციკლებს, ფუნქციებს. შეისწავლით პროგრამების მდგრადობის ცნებას და დაწერთ რეალურ პროექტებს და მინი-პროგრამებს.

დეტალურად

Python სეტი (დისტანციური სწავლება - 64 საათი)

ლექტორი მიხეილ ქანთარია

Python-ის დაპროგრამების ენა მთელს მსოფლიოში ისეთ სფეროებშია პოპულარული, როგორიცაა ვებ დეველოპმენტი, ქსელური პროგრამირება, ხელოვნური ინტელექტი, თამაშების დეველოპმენტი და სხვ.

დეტალურად

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი

ლექტორი ანნა გუგუტიშვილი

კურსის მიზანია ამ სფეროში მომუშავე და დამწყებ დიზაინერებს ასწავლოს დიზაინის გამართულად აწყობის ფუნდამენტური პრინციპები, კომპოზიციის, ტექსტთან და ფერებთან სწორად მუშაობის კულტურა.

დეტალურად

Adobe After Effects CC - საბაზისო კურსი

ლექტორი ლევან ზაზარაშვილი

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს 2D ანიმაციური ვიდეო რგოლის დამოუკიდებლად დაგეგმვას და ანიმირებას.

დეტალურად

.NET Web Development with C#

ლექტორი არჩილ ვარშანიძე

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მყარი ფუნდამენტი c# და asp.net mvc გამოყენებით ვებ დეველოპმენტის დასაწყებად

დეტალურად

ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში (დისტანციური სწავლება)

ლექტორი სალომე ამაღლობელი

ტრენინგ კურსის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელ კანონმდებლობას, სამშენებლო ურთიერთობების პროცესში წარმოშობილი საკითხების სამართლებრივი დარეგულირების მექანიზმებს.

დეტალურად

ციფრული მარკეტინგის საბაზისო კურსი

ლექტორი თიო ზარნაძე

კურსის მიზანია, მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე დამწყები ციფრული მარკეტერი

დეტალურად

Creative Copywriting

ლექტორი მიშკა სეხნიაშვილი

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებ საკომუნიკაციო კამპანიებსა და სარეკლამო ტექსტებზე მუშაობას. გაეცნობი საკომუნიკაციო სააგენტოს სტრუქტურას, მუშაობის პროცესს, იდეების გენერირების ხერხებს და შეძლებ სცენარის, სლოგანის თუ სხვა სახის ტექსტების გამართულად წერას.

დეტალურად

დროის მენეჯმენტი გაყიდვების მენეჯერებისთვის

ლექტორი გიგა ჭანტურია

ტრენინგ კურსის მიზანი: მონაწილეების დახმარება, პერსონალური რესურსების ეფექტიანი მართვისა და პროდუქტიულობის გაზრდის გზით, პირად-სამსახურეობრივ საქმიანობაში მიიღონ მაქსიმალური შედეგები და შეამცირონ სამუშაო დატვირთვით მიღებული სტრესი.

დეტალურად

ემოციური ინტელექტი ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ლექტორი ეკატერინე ბაბუნაშვილი

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ემოციები ცხოვრების ტემპს, მოტივაციასა და გადაწყვეტილებების მიღების სტრატეგიებს გვკარნახობს. შესაბამისად, ემოციური ინტელექტის განვითარება თანამედროვე ადამიანის წარმატების საწინდარია. ემოციური ინტელექტი ადამიანის კეთილდღეობასა და პროდუქტიულობის ხარისხზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს.

დეტალურად

ციფრული პროდუქტების მართვის საბაზისო კურსი

ლექტორი ალექს გიჯაშვილი

კურსის მიზანია დამწყებ პროდუქტის მენეჯერებს, პროექტის მენეჯერებს, ბიზნესის წარმომადგენელბს ან უბრალოდ ციფრული პროექტებით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ციფრული პროდუქტების შექმნისა და მართვის ძირითადი პრინციპები.

დეტალურად

ვიდეო ფროდაქშენი

ლექტორი ლადო მჭედლიშვილი

მალე

დეტალურად