Facebook pixel
მენიუ

ყველა სტატია

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #პერსონალური განვითარება #პროგრამირება #Back-End #UI/UX #დიზაინი #3D დიზაინი #Video #მენეჯმენტი #მარკეტინგი #ფინანსები

PR პრაქტიკაში

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი მაიკო სიხარულიძე

კურსის მიზანია მსმენელებმა ისწავლონ PR-ის პრაქტიკაში გამოყენება, გაიგონ სწორი საკომუნიკაციო ენის მნიშვნელობა, მედიასთან ურთიერთობისა და აუდიტორიასთან მუშაობის წესები, ისწავლონ რეპუტაციის მართვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების ფლობა, ამბის ეფექტურად თხრობა, კრიზისების პრევენცია, მათი მართვა და ა. შ.

დეტალურად

ნეირომარკეტინგი და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

#მარკეტინგი

ლექტორები მალხაზ მაყაშვილი, ლაშა მიქიაშვილი,

სასწავლო კურსის გავლის შემდგომ, მსმენელებს წარმოდგენა შეექმნებათ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: ნეირომარკეტინგის და მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები, პროდუქტის აღქმა მომხმარებლის მხრიდან, მოტივაციები და გავლენები გადაწყვეტილების მიღებისას, ეფექტური რეკლამირების პრინციპები, კულტურული გავლენები მომხმარებელთა ქცევაზე. ასევე, არსებული კურსი მსმენელებს დაეხმარებათ მომხმარებლის ქცევის დაგეგმვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში.

დეტალურად

პერსონალური ბრენდინგი

#პერსონალური განვითარება #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი ნინო წითლანაძე

კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს შეასწავლოს მათი პირადი ბრენდის სტრატეგიის შექმნა, განვითარება და მართვა. კურსში პერსონალური ბრენდი წარმოჩენილია, როგორც წარმატების და მდგრადი შედეგების მიღწევის აუცილებელი ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონკურენტუნარიანობის განსაკუთრებულ წინაპირობას წარმოადგენს. ყოველი ადამიანი განუმეორებელია და ეს გარემოება სახელის, წარმატების და შემოსავლის მომტანია.

დეტალურად

სოციალური მედია - საბაზისო კურსი

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი მარიამ ცომაია

სოციალური მედია ციფრული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სივრცეა, თუ გსურს, რომ ამ სივრცის მართვა შეძლო, მნიშვნელოვანია დაეუფლო ყველა ინტერნეტ ხელსაწყოს, რომელიც საჭიროა კონტენტისა და რეკლამის შექმნისთვის.

დეტალურად

მარკეტინგი პრაქტიკაში

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მარკეტინგი

ლექტორი ნინო კუპრაშვილი

ეს არის პრაქტიკული კურსი, რომლის მეშვეობით, სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა განავითარონ და გააუმჯობესონ ისეთი უნარები, როგორსაც წარმოადგენს ეფექტური მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება, ბაზრის სიგნალების მეშვეობით შესაძლებლობების გამოვლენა, მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა თუ კომუნიკაციის განხორციელების დაგეგმვა.

დეტალურად

კრეატიული კონტენტის შექმნა და SM ქოფირაითინგი

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი თათია დოლიძე

თუ გსურს გახდე კონტენტ მენეჯერი, რომელსაც შეეძლება კონტენტის მოფიქრება, შექმნა, პრეზენტაციის ჩატარება და თავისივე გენერირებული იდეიის აღსრულებაში მოყვანა, შემოგვიერთდი

დეტალურად

ციფრული მარკეტინგი

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მარკეტინგი

ლექტორი მარიამ ხაზალაშვილი

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ სწორი ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება და სასურველი სამიზნე აუდიტორიის მოცვა იმ ძირითადი საკომუნიკაციო არხებისა და ინსტრუმენტების საშუალებით, რაც დღეს საქართველოში გამოიყენება.

დეტალურად

პროდუქტის მარკეტინგი

#EXCLUSIVE #მარკეტინგი

ლექტორი ნანიკო გულისაშვილი

კურსის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს სხვა სტრატეგულ დეპარტამენტებთან ერთად ჩართული იყოს პროდუქტის შექმნაში იდეიდან განხორციელებამდე. ეს კურსი საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი, შექმნათ საერთო მარკეტინგული გეგმა, რომელიც მოიცავს კალენდარს ყველა სხვა და სხვა მარკეტინგული ტაქტიკით პროდუქტის ბაზარზე გასატანად და მისი სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდელად.

დეტალურად

MS Excel პრაქტიკაში

#მენეჯმენტი #მარკეტინგი #ფინანსები

ლექტორი თემურ სმირბა

თუ ხარ მენეჯერი და ექსელს ჯერ კიდევ არ იყენებ ყოველდღიურობაში, დროა განვითარების. გაეცანი სილაბუსს და შემოუერთდი ყველაზე სასარგებლო კურსს

დეტალურად

GOOGLE ADS და GOOGLE-ის სხვა პროდუქტები

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მარკეტინგი

ლექტორი მარიამ ხაზალაშვილი

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ Google Ads კამპანიის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება. ასევე, გაეცნონ და გამოიყენონ Google-ის მარკეტინგული პლატფორმის სხვა ინსტრუმენტები სასურველი შედეგების მისაღებად.

დეტალურად