Facebook pixel
მენიუ

ყველა სტატია

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #პერსონალური განვითარება #პროგრამირება #Back-End #UI/UX #დიზაინი #3D დიზაინი #Video #მენეჯმენტი #მარკეტინგი #ფინანსები

PR პრაქტიკაში

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი მაიკო სიხარულიძე

კურსის მიზანია მსმენელებმა ისწავლონ PR-ის პრაქტიკაში გამოყენება, გაიგონ სწორი საკომუნიკაციო ენის მნიშვნელობა, მედიასთან ურთიერთობისა და აუდიტორიასთან მუშაობის წესები, ისწავლონ რეპუტაციის მართვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების ფლობა, ამბის ეფექტურად თხრობა, კრიზისების პრევენცია, მათი მართვა და ა. შ.

დეტალურად

პერსონალური ბრენდინგი

#პერსონალური განვითარება #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი ნინო წითლანაძე

კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს შეასწავლოს მათი პირადი ბრენდის სტრატეგიის შექმნა, განვითარება და მართვა. კურსში პერსონალური ბრენდი წარმოჩენილია, როგორც წარმატების და მდგრადი შედეგების მიღწევის აუცილებელი ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონკურენტუნარიანობის განსაკუთრებულ წინაპირობას წარმოადგენს. ყოველი ადამიანი განუმეორებელია და ეს გარემოება სახელის, წარმატების და შემოსავლის მომტანია.

დეტალურად

სოციალური მედია - საბაზისო კურსი

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი მარიამ ცომაია

სოციალური მედია ციფრული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სივრცეა, თუ გსურს, რომ ამ სივრცის მართვა შეძლო, მნიშვნელოვანია დაეუფლო ყველა ინტერნეტ ხელსაწყოს, რომელიც საჭიროა კონტენტისა და რეკლამის შექმნისთვის.

დეტალურად

HR მენეჯმენტი

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი

ლექტორი სალომე ზირაქაძე

ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის

დეტალურად

SCRUM Framework

#სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი

ლექტორი ალექსი გიჯაშვილი

კურსის მიზანია დამწყებ ან მოქმედ პროექტების მენეჯერებს, ან პროექტების მართვით დაინტერესებულ სტუდენტებს გააცნოს SCRUM მიდგომის ძირითადი პრინციპები და მისი რეალური გამოყენების შესაძლებლობები.

დეტალურად

კრეატიული კონტენტის შექმნა და SM ქოფირაითინგი

#EXCLUSIVE #სტაჟირება/პრაქტიკა #მენეჯმენტი #მარკეტინგი

ლექტორი თათია დოლიძე

თუ გსურს გახდე კონტენტ მენეჯერი, რომელსაც შეეძლება კონტენტის მოფიქრება, შექმნა, პრეზენტაციის ჩატარება და თავისივე გენერირებული იდეიის აღსრულებაში მოყვანა, შემოგვიერთდი

დეტალურად

ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი მცირე და საშუალო ბიზნესის მმართველთათვის

#EXCLUSIVE #მენეჯმენტი #ფინანსები

ლექტორი დავით ხაჩიძე

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური განათლების მქონე საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, საბანკო სფეროში დასაქმებულთათვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს განავითაროს ბიზნესის ფინანსების ეფექტიანად მართვის, კონტროლის ან/და ანალიზის უნარი.

დეტალურად

MS Excel პრაქტიკაში

#მენეჯმენტი #მარკეტინგი #ფინანსები

ლექტორი თემურ სმირბა

თუ ხარ მენეჯერი და ექსელს ჯერ კიდევ არ იყენებ ყოველდღიურობაში, დროა განვითარების. გაეცანი სილაბუსს და შემოუერთდი ყველაზე სასარგებლო კურსს

დეტალურად

ციფრული პროექტების მართვის საფუძვლები

#მენეჯმენტი

ლექტორი ალექსი გიჯაშვილი

კურსის მიზანია დამწყებ პროექტის მენეჯერებს, ბიზნესის წარმომადგენელბს ან უბრალოდ პროექტების მართვით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ციფრული პროდუქტების შექმნისა და მართვის ძირითადი პრინციპები.

დეტალურად