მენიუ

კრეატიული კონტენტის შექმნა და SM ქოფირაითინგი

#მენეჯმენტი #მარკეტინგი #EXCLUSIVE

ლექტორი თათია დოლიძე

თუ გსურს გახდე კონტენტ მენეჯერი, რომელსაც შეეძლება კონტენტის მოფიქრება, შექმნა, პრეზენტაციის ჩატარება და თავისივე გენერირებული იდეიის აღსრულებაში მოყვანა, შემოგვიერთდი

დეტალურად

ფინანსები არაფინანსისტი მენეჯერებისთვის

#მენეჯმენტი #EXCLUSIVE #ფინანსები

ლექტორი დავით ხაჩიძე

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური განათლების მქონე საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, საბანკო სფეროში დასაქმებულთათვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს განავითაროს ბიზნესის ფინანსების ეფექტიანად მართვის, კონტროლის ან/და ანალიზის უნარი.

დეტალურად

Amazon Web Services (AWS) საფუძვლები - ინტენსიური კურსი

#პროგრამირება #EXCLUSIVE

ლექტორი მიხეილ ქანთარია

მალეკურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს Amazon Web Services ღრუბლოვანი სერვისების მუშაობის ძირითადი კონცეფციები და განუვითაროს მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარები. კურსი ფარავს გადაწყვეტილებათა არქიტექტორის (Solutions Architect Associate) უნარჩვევევების შესწავლას. შეძენილი ცოდნა დაეხმარება მსმენელებს “AWS SAA C02” სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარებაში (სურვილისამებრ).

დეტალურად

პროდუქტის მარკეტინგი

#მარკეტინგი #EXCLUSIVE

ლექტორი ნანიკო გულისაშვილი

კურსის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს სხვა სტრატეგულ დეპარტამენტებთან ერთად ჩართული იყოს პროდუქტის შექმნაში იდეიდან განხორციელებამდე. ეს კურსი საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი, შექმნათ საერთო მარკეტინგული გეგმა, რომელიც მოიცავს კალენდარს ყველა სხვა და სხვა მარკეტინგული ტაქტიკით პროდუქტის ბაზარზე გასატანად და მისი სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდელად.

დეტალურად

ტესტირების ავტომატიზაციის საფუძვლები

#პროგრამირება #EXCLUSIVE

ლექტორი თაკო დოკვაძე

კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს ტესტირების ავტომატიზაციის ტექნიკები, ინსტრუმენტები და საუკეთესო პრაქტიკები

დეტალურად

UX/UI ქოფირაითინგი

#UI/UX #EXCLUSIVE

ლექტორი ქეთი დიასამიძე

დროა დახვეწო მარკეტინგული წერის უნარები და გახდე UX/UI ქოფირაითერი. კურსის ბოლოს შენ შეძლებ სწორად მოარგო UX/UI ქოფი კომპანიის მიზანსა და სტრატეგიას.

დეტალურად

Python Advanced - პროფესიონალური კურსი

#პროგრამირება #Back-End #EXCLUSIVE

ლექტორი მიხეილ ქანთარია

სასწავლო კურსის მიზანია, გაუღრმავოს სტუდენტს პითონის პროგრამირების ენის ცოდნა და მისცეს მას პითონის დეველოპმენტის მიმართულებით სასურველი კარიერის არჩევის შესაძლებლობა.

დეტალურად

ციფრული პროდუქტების ტესტირება

#პროგრამირება #EXCLUSIVE

ლექტორი ლელა გაბელაია

კურსის მიზანია შეასწავლოს ციფრული პროდუქტების ტესტირების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, რათა სწორად განახორციელოს ტესტირების პროცესი თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით.

დეტალურად

Food Photography

#EXCLUSIVE

ლექტორი George Van de Kamp

Food Photography-ის კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს ფოტოგრაფიის კონკრეტული მიმდინარეობა ფუდ ფოტოგრაფია. კურსის პრაქტიკული ხასიათიდან გამომდინარე მსმენელებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად გადაღება და ადვილად შეძლებენ თვითდასაქმებას ფუდ ფოტოგრაფიის განხრით.

დეტალურად

ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია პრაქტიკაში

#EXCLUSIVE

ლექტორი მარიამ ბახტაძე

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება როგორც ინდივიდუალურ ურთიერთობაში, ასევე საჯაროდ გამოსვლისას

დეტალურად

ვიდეო ფროდაქშენი

#EXCLUSIVE

ლექტორი ლადო მჭედლიშვილი

მალე

დეტალურად