მენიუ

პრობლემური სიტუაციების მართვა სასტუმროში

ღირებულება - 0 ₾

#spendyoursummeringeorgia-ს ფარგლებში Smart Academy  ატარებს უფასო ტრენინგს -  "პრობლემური სიტუაციების მართვა სასტუმროში"

ტრენინგის მხარდამჭერია ტერმინალი

სარეგისტრაციო ბმული - http://bit.ly/2Yz13xV

თარიღი - 31 აგვისტო, 14:00სთ

მისამართი - Terminal (აბაშიძის ქუჩა #34/36)

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

მომსახურების ხარისხი ტურიზმში, კერძოდ, სასტუმროებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. ხარისხიანი მომსახურება მომავალში მეტი ტურისტის გარანტიაა. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ როგორ ვიურთიერთოთ ნებისმიერი ტიპის თუ მოთხოვნის მქონე სტუმართან, ვისწავლოთ არსებული პრობლემების ეფექტურად აღმოფხვრა, სტუმრების საჭიროებების წინასწარ განსაზღვრა და უკმაყოფილო მომხმარებელთან ურთიერთობა.

ტრენინგზე განხილული იქნება:


ტრენინგი განკუთვნილია სასტუმროების ნებისმიერი ტიპის თანამშრომლისთვის.


რეგისტრაცია