მენიუ

ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში (დისტანციური სწავლება)

ღირებულება - 770 ₾ 590 ₾

რეგისტრაცია

ტრენინგ კურსის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, სამშენებლო ურთიერთობების პროცესში წარმოშობილი საკითხების სამართლებრივი დარეგულირების მექანიზმები და დაეხმაროს უძრავი ქონების და სამშენებლო სფეროში დასაქმებულ, ან ამ სფეროში დასაქმებით დაინტერესებულ პირებს  სამშენებლო პროცესის თანმიმდევრულად დაგეგმვასა და მართვაში, სამშენებლო პროცესების სამართლებრივად სწორად წარმართვასა და მოსალოდნელი რისკების განსაზღვრაში.

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

ვის შეუძლია კურსის გავლა?

ლექტორის შესახებ

სილაბუსი

რეგისტრაცია კურსზე "ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში (დისტანციური სწავლება)"

ღირებულება - 770 ₾ 590 ₾

გთხოვთ ჩაწეროთ სახელი
გთხოვთ ჩაწეროთ გვარი
გთხოვთ ჩაწეროთ ელ. ფოსტა
გთხოვთ ჩაწეროთ ტელეფონი
გადახდა

რეგისტრაცია წარმატებით დასრულდა


Smart Academy-ს საბანკო რეკვიზიტები:

თიბისი ბანკი

GE24TB7156136080100005


საქართველოს ბანკი

GE10BG0000000162619287


შპს სმარტ გრუფი

ს/კ 400284553

გადახდის დანიშნულებაში მიუთითეთ მონაწილისა და კურსის/ვორკშოპის სახელი
რეგისტრაცია