მენიუ

AI - Machine Learning - მანქანური სწავლება

კურსის სრული ღირებულება - 1190 ₾

განვადებით თვეში - 55 ₾- დან

რეგისტრაცია დასრულებულია

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს მანქანური სწავლების საფუძვლები, მათი პრაქტიკული გამოყენების მხარეები და ასევე პითონის მეშვეობით რეალური ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები. სტუდენტები ისწავლიან კლასიფიკაციის და რეგრესიის მეთოდებს, ასევე  იმ მათემატიკურ საფუძვლებს, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს საკითხებს წარმოადგენენ აღნიშნულ დისციპლინაში. 

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე? 

ვის შეუძლია კურსის გავლა?

ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია ხელოვნური ინტელექტის შესწავლით და აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს.

ლექტორის შესახებ


სილაბუსი


რეგისტრაცია